Burn-out & stress

- Centrum voor Stressmanagement -

boxWat is een burn-out en waardoor wordt iemand geconfronteerd met een burn-out? Het woordenboek der Geneeskunde van Elsevier verwoordt het als volgt;

Toestand van lichamelijke, emotionele en psychische uitputting; het gevolg van emotioneel belastende werksituatie waarin intens en langdurig met mensen wordt gewerkt; symptomen zijn vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid, depressie, afstandelijkheid, twijfel aan eigen bekwaamheid, verslavingsdrang.

Wetenschappers zijn het niet helemaal eens wat nu precies een Burn-out is. De één zegt dat het een zware vorm van depressie is en een ander is bijvoorbeeld van mening dat biochemische factoren een rol meespelen.

Wikipedia zegt hierover

Hoewel er de laatste tien-vijftien jaar veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de oorzaken van burn-out, is er nog weinig bekend over de oorzaken ervan. Voor zover burn-out opgevat kan worden als een vorm van extreme vermoeidheid (de dominante opvatting), lijkt een chronisch teveel aan inspanning (bijvoorbeeld te hard werken) in combinatie met een tekort aan herstel een belangrijke risicofactor. Daarnaast zijn persoonlijkheidstrekken als overdreven plichtsgetrouwheid, perfectionisme en werkverslaving relatief belangrijke risicofactoren. Deze zijn immers vaak weer oorzakelijke factoren voor hard werken. Overigens is het zeker niet zo dat iedereen die hard werkt een groot risico op burn-out loopt; de combinatie van hard werken, weinig herstel en het weinig plezier hebben in het werk lijkt daarentegen duidelijk risicovoller te zijn. Niet uitgesloten mag worden, dat biochemische factoren van invloed zijn bij het ontstaan van burn-out. Met name stoornissen in de neurotransmitters (waarbij een verlaagd serotonineniveau een rol kan spelen) van de hersenen zijn mogelijk van belang. Het bewijs daarvoor is tot op heden echter allesbehalve overtuigend.

En nu?

Van belang is om te achterhalen waardoor deze klachten zijn ontstaan en wat er kan en moet worden veranderd om weer greep op het leven te krijgen. Enkele vragen die u zich nu al kan stellen zijn:

  • Waardoor heeft er zoveel stress kunnen ontstaan.
  • Hebt u het aan voelen komen of hebt u geen oog voor de signalen die u hebt gekregen.
  • Hoe komt het dat u geen aandacht aan die signalen besteedde?
  • Wat eist u van uzelf en is dit een reële eis? Wat leverde dit op en wat koste dit..enz..

Hoe nu verder?

Wanneer het steeds duidelijker wordt wat de klachten heeft veroorzaakt en wat de valkuilen zijn zal ook duidelijker worden hoe het nu verder moet. Net als bij een depressie hebben mensen met burn-out naast emotionele spanning ook veel lichamelijke (psychosomatische) klachten.

Wat te doen?

boxGesprekstherapie in combinatie met autogene training hebben al velen geholpen om de zin van het leven weer terug te vinden.

Het komt goed!

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Bel mij op 06-55 59 54 65 of stuur een mailtje

 

mijn motto


Een vogel is nooit bang dat zijn tak breekt, want hij vertrouwt niet op de tak maar op zijn eigen vleugels.


KLACHTEN - relatieproblemen - rouwverwerking - ANGST - traumaverwerking - FOBIE - nerveus -burn-out - STRESS - depressie - HYPERVENTILATIE - paniekaanvallen - slecht slapen - verlies - behandeling - ademhalingstherapie - autogene training -behandelingstraject - tarieven en vergoedingen -

.

cliënt vertelt


Marjan - Nu, na 1 ½ jaar is het gelukt de ...

Jan - Ondanks mijn giropas verlies vond ...

Mandy - Sinds het overlijden van mijn ...

.


Maak een afspraak